Adatkezelési tájékoztató

 

Melyben tájékoztatjuk a Nyírpazony Településüzemeltetési Kft. (Cégjegyzékszám: 15-09-079511, Adószám: 23981014-2-15 Székhely: 4531 Nyírpazony, Széchenyi u. 17., Képviseli: Vajas Gyula ügyvezető) (a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett

www.nyirpazonykft.hu weblap (továbbiakban Weboldal)

 

megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

 

Vállalkozásunk tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk az Ön által a Weboldalon megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

Az Adatkezelési tájékoztató a Weboldalon kezelt személyes adatokra vonatkozik. A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megtekinthető a Weboldalunk e célra létrehozott menüpontjában.

Felhasználó jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki a Weboldalt felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Weboldalunk szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtjuk, harmadik országba személyes adatot nem továbbítunk.

 A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A Weboldal üzemeltetője Adatkezelő, azaz vállalkozásunk.

A Weboldal fejlesztője és tárhely szolgáltatója: a BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics út 8., cégjegyzékszám: 15 09 078137, e-mail: info@forweb.hu)

Az adatok tárolását biztosító tárhely az Európai Unió területén működik.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

A Weboldalon a vállalkozásunk által végzett településüzemeltetési feladatok, fejlesztések bemutatásán túl, lehetőséget kívánunk biztosítani arra, hogy a Felhasználóink észrevételeket, javaslatokat tegyenek, további tájékoztatást kérjenek tevékenységünkkel kapcsolatosan.

 

 

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha a Weboldalunkon található, üzenetküldésre szolgáló űrlapot elküldi vállalkozásunknak.

 

Az adatkezelés jogalapja az ön kifejezett hozzájárulása, melyet az üzenete elküldése előtt, az erre szolgáló jelölőnégyzet kipipálásával adott meg számunkra.

 

Amennyiben nem kíván hozzájárulást adni személyes adatai kezeléséhez, az adatait nem áll módunkban kezelni.

Általunk kezelt adatai köre: név, e-mail cím, telefonszám (az ajánlatkérő azonosításához és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok), és az üzenet tartalmában esetlegesen megadott további adatok.

Adatait a kérelem beérkezésétől számított 3 hónapig tároljuk, de lehetősége van arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja illetve adatainak törlését kérje.

 

Az Ön által megadott adatokat kizárólag vállalkozásunk munkatársai jogosultak megismerni és kezelni elektronikus levelező rendszerünkben.

 

Amennyiben üzenetének tartalma alapján megállapítható, hogy vállalkozásunk részéről további ügyintézést igényel, abban az esetben megváltozik az adatkezelési cél, melyről írásban értesítjük, illetve amennyiben szükséges, az adatai – esetleges – továbbításáról előzetesen tájékoztatjuk.

 

 

A kapcsolattartás menüben megtalálható elektronikus levelezőcímünkre (nyirpazonykft@gmail.com) megküldött levelében Ön a levél elküldésével járul hozzá mindazon személyes adatai kezeléséhez, melyeket a levele alapján megismerhetünk.

 

Kezelt adatok: e-mail cím, üzenet tartalma.

 

Adatait az elektronikus levél beérkezésétől számított 3 hónapig tároljuk, de lehetősége van arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja illetve adatainak törlését kérje.

 

A kapcsolatfelvétel keretében megadott adatait kizárólag munkatársaink kezelik elektronikus levelező rendszerünkben.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

 

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Weboldalunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében.

Ezek a sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy a látogatók mely oldalakat keresik fel leggyakrabban, milyen dokumentumot töltenek le, illetve, hogy kapnak-e hibaüzenetet a weboldaltól. Ezek a sütik nem gyűjtenek olyan adatokat amelyek alkalmasak látogatók azonosítására, az így gyűjtött adatok anonim módon kerülnek tárolásra és kizárólag a weboldal működésének és fejlesztési célokat szolgálnak.

Amennyiben üzenetküldéshez adatkezelési hozzájárulást adott, illetve elfogadta Sütikre vonatkozó tájékoztatónkat, az így tárolt adatok sütik formájában kerülnek tárolásra a hozzájárulása visszavonásáig.  

A Google Analytics rendszer, harmadik fél által elhelyezett sütinek számít, a Weboldal látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában nem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart.

Weboldalunk közösségi média felületeken is rendelkezik üzleti oldallal (Facebook, Twitter, Google+). Az ezen felületeken megadott adatait vállalkozásunk nem kezeli, nem gyűjti, de amennyiben ezekre be van jelentkezve és oldalunkat „kedveli”, vagy „követi”, tudomásul veszi, hogy átkerül az adott szolgáltató oldalára, és megjelennek azon adatai, amelyeket a „kedvelés”, „követés” biztosításához elhelyezett úgynevezett plug-in-ek gyűjtenek. Ha nem kattint rá ezen közösségi felületek ikonjára, ilyen jellegű plug-in nem fog adatot gyűjteni.

 

A közösségi oldalak adatkezelésére saját adatkezelési szabályzatuk vonatkozik.

 

Weboldalunk időnként tartalmazhat partnerekre illetve más vállalkozásokra mutató linkeket. Kérjük, hogy vegye figyelembe, hogy ezen oldalakra kattintva semmilyen felelősséget nem vállalunk az ott megadott adataiért. Javasoljuk, hogy bármilyen személyes adat megadása előtt mindig olvassa el az oldal adatkezelési tájékoztatóját.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését.

Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendelete előírásainak megfelelően biztosítjuk Önnek az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítését. Érintetti jogait a 4235 Biri, Fő utca 94. postacímre, vagy a nyirpazonykft@gmail.com e-mail címre küldött kérelmében gyakorolhatja.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítjuk Felhasználóinknak, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjanak az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Weboldalon külön linken kerül megjelenítésre.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése folyó évben ingyenes, egyéb esetekben fenntartjuk magunknak a jogot, hogy költséget számoljunk fel.

A jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes. A beérkezett megkereséseket 30 napon belül érdemben megválaszoljuk, és a választ az Ön által megadott elérhetőségre írásban megküldjük.  

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Előfordulhat, hogy a jogai gyakorlása, saját személyiségi jogai védelmében, és vállalkozásunk jogos érdekéből, megalapozott kétség esetén további, személyazonosság megerősítéséhez szükséges további információkat kérünk. Ez az intézkedés az adatkezelés bizalmasságának elősegítése, azaz a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozása céljából szükséges.

Ha – helyesbítési kérelemben – értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról (például az üzenetküldés során megadott e-mail címének megváltozásáról), mi pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Kérheti tőlünk továbbá személyes adatai törlését. Az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül töröljük, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás), vagy a szerződéses kötelezettség alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Kérheti továbbá adatai kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni, illetve tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen.

Panasz esetén joga van a felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek, valamint azok fizikai védelmét egyéb biztonságtechnikai felszereléssel is biztosítjuk.

Az adatfeldolgozó által tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

Az űrlapon elhelyezett szöveges biztonsági kód (ún. captcha) beírásával védjük oldalainkat és adatbázisainkat a robotok által történő feltörés és spamküldés ellen. A captcha révén személyek beazonosítása nem végezhető el.

 

PANASZKEZELÉS

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata, panasza van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Weboldalon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük az nyirpazonykft@gmail.com e-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely:http://www.naih.hu/

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Weboldalon mindenki számára elérhető.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Kelt, Nyíregyháza, 2018. május hó 25. nap

 

                                                                                    Nyírpazony Településüzemeltetési Kft.

 

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Vállalkozásunk minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

 
ügyfélfogadás
Hétfő:8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Kedd:8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Szerda:8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Csütörtök:8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Péntek:8:00 - 12:00
munkatársaink
Fodor Géza
ügyvezető
Vajas Beáta
ügyintéző-adminisztrátor
0630/635-5853
írjon nekünk!

Nyírpazony Településüzemeltetési Kft
4531 Nyírpazony, Széchenyi u. 17.
nyitva: H-SZ, 8:00-19.00
©2018-2024 nyirpazonykft.hu | adatkezelési tájékoztató
powered byForweb - Weboldal készítés